ตะกร้า 0

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy))

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

1. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือ ผู้จัดส่งสินค้า เท่านั้น สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้า

2. ทางเราจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ให้ทางลูกค้า หรือจะเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นๆที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับมูลค่าสินค้าเดิม (อ้างอิงจากราคาในหน้าเว็บไซต์ https://www.saramonicth.com/ เปรียบเทียบกับมูลค่าจากใบสั่งซื้อของสินค้าดังกล่าว)

  • 2.1 ในกรณีที่สินค้าใหม่มีมูลค่าสูงกว่าสินค้าที่ส่งคืนกลับมา(อ้างอิงจากราคาในหน้าเว็บไซต์ https://www.saramonicth.com/ เปรียบเทียบกับมูลค่าจากใบสั่งซื้อของสินค้าดังกล่าว) ทางลูกค้าจะต้องจ่ายค่าส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้นก่อน หลังจากนั้นทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ โดยอ้างอิงตามนโยบายการจัดส่งสินค้า
  • 2.2 ในกรณีที่สินค้าใหม่มูลค่าน้อยกว่าสินค้าที่ส่งคืนกลับมา(อ้างอิงจากราคาในหน้าเว็บไซต์ https://www.saramonicth.com/ เปรียบเทียบกับมูลค่าจากใบสั่งซื้อของสินค้าดังกล่าว) ทางบริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าส่วนต่างโดยโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ชื้อสินค้า ที่ได้มีการแจ้งกับทางบริษัทไว้
  • 3. ในกรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าให้กับทางลูกค้าได้ ทางบริษัทจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับ ไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ชื้อสินค้าเท่านั้น

    4. ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้วสินค้าในคลังไม่ครบตามที่ต้องการ หรือทางบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ ทางบริษัทจะดำเนินการโอนค่าสินค้าผ่านทางบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ชื้อสินค้า

    5. สินค้าที่ต้องการคืนเงินจะต้องเป็นไปตาม นโยบายการรับประกันสินค้า